O firmie

Firma AG PROJEKT

zajmuje się działalnością z zakresu:

  • wykonywania projektów architektoniczno-budowlanych (budownictwo mieszkalne, usługowe, zagrodowe)
  • opracowywania projektów zagospodarowania działek (terenów)
  • adaptacji projektów powtarzalnych
  • prowadzenie inwestycji budowlanych w zakresie ich obsługi merytorycznej i formalnej
  • doradztwa inwestycyjnego w zakresie prowadzenia inwestycji i wyboru technologii budowlanych
  • nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • przeglądów budowlanych wszelkich obiektów
  • kosztorysowania
  • wykonywania certyfikatów energetycznych (świadectwa energetyczne)
  • kompleksowej obsługi inwestycyjnej (od przygotowywania wniosków o ustalenie warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia do użytkowania)